Home Čína Pět úrovní Tchaj-ťi Kung-fu – 2. díl

Pět úrovní Tchaj-ťi Kung-fu – 2. díl

0
Pět úrovní Tchaj-ťi Kung-fu – 2. díl

V první části jsme se dozvěděli charakteristiku první úrovně umění Tchaj-ťi čchüan. V tomto díle se blíže podíváme na znaky druhé a třetí úrovně.

 

2. úroveň

V průběhu druhé úrovně student pokračuje ve zdokonalování svých postojů, odstraňuje projevy strnulosti, ztuhlosti a nekoordinovanosti pohybů. Dále zpřesňuje vynaložení síly, přesahy nebo nedotažení. Student je schopen cítit pohyb vnitřní energie (čchi) v těle, ale nedokáže zatím její tok řídit.

V této fázi se student zaměří na dva okruhy:

  • první oblast souvisí s konkrétními požadavky na jednotlivé části těla, např. přílišné podsazení v pase nebo příliš vtažený hrudník,
  • druhá oblast je propojení jednotlivých části těla při cvičení a vytvoření jednoho celku. Projevuje se to, že jedna část těla se pohybuje rychleji než ostatní a toto má za následek nadměrný výdej síly nebo opačně jedna část těla se zpomaluje, což vede k nedostatečnému vynaložení síly.

V celém procesu výuky Tchaj-ťi čchüan je velmi důležitý spirálovitý pohyb (osvojení si metody navíjení hedvábného vlákna, což je spirálovité vedení pohybu) a zároveň vnitřní síla vytvořená metodou spirálovitého navíjení hedvábného vlákna.

Při otáčení ruky dovnitř (tj. proti směru hodinových ručiček) vede pohyb ruka přes loket, loket vede rameno, rameno vede pas na dané straně. Nezapomeňme, že pas je neustále osou pohybu. Při otáčení ruky ven (tj. po směru hodinových ručiček) pas vede ramena, ramena vedou loket a loket vede pohyb ruky. Opět nesmíme zapomenout, že pas je neustále osou pohybu.

Rotace zápěstí a předloktí je projevem na horní končetině, projevem na dolní končetině je rotační pohyb kotníků a stehna. Rotace trupu se projevuje rotací pasu a otáčením páteře.
Pokud propojíme výše uvedené tři oblasti spirálovitých pohybů, tak nastane rotace v prostoru, tj. nastane zakořenění v nohou, pohyb řídí pas a spirálovitý pohyb se vytváří již v oblasti prstů.

V průběhu druhé úrovně pomůže studentovi ke zlepšení pozorná oprava chyb podle zásad a sjednocení pohybu celého těla.

Důležité je i zvládnutí rytmu pohybu metody navíjení hedvábného vlákna a vnímání vnitřní síly, která se vytváří navíjením hedvábného vlákna.

Bojové projevy se během této úrovně zlepší, ale mohou být použitelné jen do určité úrovně. Tchuej-šou a cvičení Tchaj-ťi čchüan jsou neoddělitelné. Útočení nebo odvádění útoku bývá křečovité. Při tchuej-šou se vyžaduje odstředivé pružení, tahání, strkání a tlak. Horní a dolní část těla se pohybují koordinovaně, a proto je obtížné pro soupeře zaútočit. Tchuej-šou ukáže nedostatky, které má student i ve cvičení Tchaj-ťi čchüan.

Na této úrovni student začne cítit pohyb vnitřní energie (čchi) v těle. Na konci druhé úrovně proudí vnitřní energie (čchi) v těle plynule. Cvičením si student opravuje držení těla na takovou úroveň, že vnitřní energie (čchi) pronikne do celého těla a prochází každým kloubem. Požadavky na koordinovanost celého těla znamenají vnitřní propojení, jednotu srdce a mysli, vnitřní energie (čchi) a síly, šlach a kostí. Zároveň student usiluje o vnější sjednocení (rukou a nohou, kyčlí a ramenou, kolenou a loktů).

Při cvičení Tchaj-ťi čchüan je ještě jeden velmi důležitý aspekt, a to prolínání prázdnoty, jemnosti, měkkosti (yin) s plností, energetičností, tvrdostí (yang).

Konce druhé úrovně mohou studenti dosáhnout asi za 4 roky cvičení a dovednost je popisována jako „2 yin a 8 yang“, tj. dosažení proudění vnitřní energie (čchi).

 

3. úroveň

Na třetí úrovni student postupuje od zvládnutí velkých kruhů až po střední kruhy. V následujících úrovních bude postupovat od středních přes malé až po neexistující kruhy. Kruh je zde ve významu hladkého proudění vnitřní energie (čchi).

Při cvičení Tchaj-ťi čchüan je velmi důležité použití mysli. Pohyb je koordinovaný a řízený myslí prostřednictvím tan-tchienu (energetický bod pod pupíkem). Pohyby by měly být lehké, ale ne povrchní. Vnitřní síla by měla být pevná, ale ne hrubá a měla by být používaná v měkkých pohybech. Celé tělo by mělo být koordinováno a neměl by se vyskytnout žádný nepravidelný pohyb. Nastává přechod, kdy z jemnosti se stává tvrdost a z tvrdosti jemnost.

Je nezbytné se nesoustředit pouze na vnitřní sílu, ale také na vnější cvičení, protože jinak by mohlo dojít k duševní otupělosti, což by vedlo ke stagnaci nebo dokonce k blokaci vnitřní energie (čchi).

Během třetí úrovně je nezbytné propojit a sjednotit cvičení s přirozeným dýcháním.

V této úrovni nastává postupné sjednocení vnitřního a vnějšího pohybu a pohyb je více koordinovaný. Vědomá synchronizace dýchání s pohyby je potřebná pro některé jemnější, složitější a rychlejší činnosti. Student na této úrovni je schopen opravit sám sebe, prostřednictvím mysli vést pohyb s větší lehkostí a mít více vnitřní energie (čchi).

V tuto chvíli je již velmi potřebné pochopení bojového významu technik, osvojování si bojových dovedností a pochopení aplikací bojových technik v jednotlivých formách. Je nezbytné hodně cvičit tchuej-šou a tím si prověřit bojové postoje, vnitřní sílu, výdej vnitřní síly a kvalitu odvádění síly. Podle poznatků z cvičení tchuej-šou kontrolovat jednotlivé formy sestav a vnitřní energii (čchi).

V tuto chvíli je dobré intenzivně cvičit a lze přidat doplňkové cvičení, např. s mečem, tyčí, kopím, šavlí, atd.

Na třetí úrovni je tok vnitřní energie hladší, koordinace pohybů je lepší, ale vnitřní energie (čchi) je ještě slabá a je nedostatečná koordinace pohybů svalů a vnitřních orgánů. Toto se projeví v tchuej-šou a v boji. V případě lehkého a pomalého útoku je student schopen odpovídajícím způsobem měnit tah protivníka, chytit se každé příležitosti vést soupeře do nevýhodné situace, vyhnout se tvrdému a útočit na prázdné. Ale pokud student narazí na silnějšího soupeře, tak pocítí, že jeho odstředivá pruživá síla je nedostatečná a soupeř může studentovi narušit jeho pevný postoj, bezchybné držení těla, atd.

Útok a odhození soupeře často vede k tvrdosti a křečovitosti, proto lze říci „3 yin a 7 yang“.

 

Pokračování ve 3. díle