autor kolar@taiji.cz

Podzimní čchi-kung s chutí čaje..

Slavíme a prožíváme podzim – čas sklizně a vděčnosti, rozjímání, přemýšlení a odpouštění. Zveme vás na prodloužený víkendový pobyt zaměřený na práci s dechem a vnitřní energií pod vedením  Radka Koláře . 

Zámek Blatná

Zámek Blatná Zámek Blatná se nachází ve stejnojmenném městě jihozápadně od Talavanu. Zámek Blatná patří mezi stavebně historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy, neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. V parku, který je stejně […]

Přehrada a zámek Orlík

Vodní nádrž a zámek Orlík Vodní nádrž Orlík je součást Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Nese jméno zámku Orlík, který kdysi vystupoval na skále nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera.

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov Hrad Zvíkov se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. August Sedláček (český historik) nazval Zvíkov „králem českých hradů“.

Přírodní rezervace Výří skály a Krkavčina

Přírodní rezervace Výří skály u Oslova Důvodem ochrany jsou skalnaté ostrohy s reliktním borem, nacházející se na pravém břehu řeky Otavy spadající pod Orlickou přehradu. Atraktivní výhled na řeku Otavu a snadná dostupnost lákají turisty a vodáky. Svůj název získala díky zdejšímu hnízdění největší sovy obývající Česko – výra velkého a dalších zvláště chráněných druhů […]

Nerestský lom a zřícenina Křikava

Nerestský lom Přírodní památka je známá pro dva opuštěné lomy na krystalický vápenec a zachovalé menší krasové prostory, či jejich pozůstatky, které vznikly během těžby. V oblasti se vyskytuje několik vzácných druhů rostlin, jako např. vratička měsíční, sasanka lesní, rozrazil rozprostřený, violka písečná.