Home Tchaj-ťi O výrazném pokroku (2. díl) – Chen Zhenglei

O výrazném pokroku (2. díl) – Chen Zhenglei

0
O výrazném pokroku (2. díl) – Chen Zhenglei

Přinášíme vám pokračování článku Chen Zhengleie (Čchen Čeng-leje), jednoho ze čtyř Buddhových bojovníků a velmistrů Tchaj-ťi 19. generace. V prvním díle jsme se dozvěděli, že ke skutečnému ovládnutí umění Tchaj-ťi potřebujeme dokonale porozumět všem jeho hlediskům. Navíc bychom měli dodržovat 3 zásady správného tréninku: trénovat pro ověření teorie, zdokonalovat základní dovednosti a budovat skutečné schopnosti.

 

Trénujte skutečné schopnosti, ne triky aplikace:

Skutečné schopnosti jsou celkové bojové dovednosti získané jako obecné duševní a tělesné schopnosti, zatímco triky aplikace jsou útočné a obranné techniky aplikace jednotlivých pohybů. Pokud se student snaží pochopit Tchaj-ťi pouze prostřednictvím technik aplikace, nikdy nedosáhne pravé esence Tchaj-ťi. Vysoká úroveň tréninku Tchaj-ťi musí obsahovat určité fáze: získání rutinní odbornosti, opravu poloh a pohybů a změkčení tuhosti. Výsledkem je synchronizace celého těla, vnitřní a vnější je v souladu, vnitřní čchi je úplně naplněna a tělo získá skutečné schopnosti.

Tchaj-ťi jako systém cvičení bojového umění se zaměřuje především na trénink celkových schopností jedince. Zlepšuje schopnost reagovat na soupeřovy útoky a následovat jeho kroky v souladu s měnící se situací namísto omezujících aplikací jednotlivých pohybů. Když je vnitřní čchi plná, celé tělo je jako dobře nafouknutý balón. Reaguje kdekoli, kde je v kontaktu. Kdekoli je v kontaktu, může být použito k útoku. Výuka pokračuje: „Po dosažení člověk reaguje na útoky automaticky, není potřeba přemýšlet, když je reakce těla přirozená“.

 

Mějte na paměti pět myšlenkových směrů

 

Chen-ZhengleiRespekt – Ctěte etiku a morálku. Respektujte své učitele. Uznávaný Mistr Tchaj-ťi Chen Xin (Čchen Sin) ve svém Ilustrovaném Chen Taiji (Čchen Tchaj-ťi) zdůrazňuje: „Tchaj-ťi se nelze naučit bez respektu. Bez respektu člověk může zanedbat své učitele a přátele, stejně jako své vlastní tělo. Když není obsaženo srdce, jak se člověk uklidnit a něco se naučit?“
 

Víra – Víra se skládá ze dvou aspektů. Prvním je důvěra v to, že můžete uspět v praxi Tchaj-ťi. Sebedůvěra je zdrojem vlastní motivace. Za druhé je to přesvědčení, víra v Tchaj-ťi a učitele, takovým způsobem, že se člověk naprosto uklidní, bezvýhradně s odhodláním. Bez důvěry člověk skončí přecházením od systému k systému, od učitele k učiteli, stejně jako praví staré přísloví: „Sloužit čchin za úsvitu a čchu za setmění.“
 

Odhodlání – Učit se Tchaj-ťi vyžaduje odhodlání. Jak řekl Mencius: “Mysl je velitelem vnitřní energie. Jen tehdy, když je odhodlána, nemůže být člověk ovlivněn vnějšími zásahy. Jen s odhodláním může člověk pokračovat do konečného místa určení.“
 

Vytrvalost – Cvičit Tchaj-ťi vytrvale po dlouhou dobu. Mohou to být roky či desetiletí, bez laxního přístupu. Cvičit nárazově nebo přestat po dosažení již malých úspěchů jsou špatné, vytrvalost ovlivňující návyky. Velmistr Chen Fake (Čchen Fa-kche), 17. potomek rodiny Chen (Čchen), cvičil svou rutinu naplno, třicetkrát denně po celá desetiletí. Jeho úspěch v Tchaj-ťi byl zásadní a byl považován za nejlepšího své doby. To je ukázka vytrvalosti v praxi.
 

Trpělivost – Pokud jsou naplněny všechny čtyři výše uvedené myšlenkové směry, budete k dosažení vysoké úrovně praxe Tchaj-ťi potřebovat také trpělivost. Na jedné straně, cvičení Tchaj-ťi vyžaduje od cvičícího uvolnění v pozicích, zjemnění těla a zpomalení pohybů. Bez správného pochopení a mentální přípravy není možné se uvolnit a být trpělivý. Když je člověk netrpělivý v praxi Tchaj-ťi, je to jako velmi rychlá jízda v opačném směru.

Na druhou stranu, procvičování Tchaj-ťi je dlouhý proces, jak pro mysl, tak pro tělo, a nemělo by být uspěchané. Zkuste překonat podráždění a nudu. Udržte si klidnou mysl. Dodržujte pravidla a požadavky. Pečujte o velkou a majestátní čchi při běžném cvičení, a zažijte tak jemnou a důvtipnou změnu mysli a těla. Když voda přijde, přirozeně tvoří akvadukt.

 

Tři základní faktory

Třemi základními faktory jsou: kvalifikovaný učitel, vrozený talent a neúnavná píle.
 

Chen-Zhenglei2Nejdůležitějším faktorem pro dosažení vysoké úrovně Tchaj-ťi je kvalifikovaný učitel. Jak řekli už naši předci: učitel je ten, kdo předává principy, učí schopnosti a objasňuje zmatení. Ať už je to pro akademiky nebo bojová umění, ale zejména pro praxi Tchaj-ťi platí, že učitel je základním předpokladem. Zatím neexistuje žádný precedens dosažené vysoké úrovně Tchaj-ťi bez učitele. Nicméně, Tchaj-ťi můžete cvičit bez učitele pro rekreační účely.

Pro dosažení vysoké úrovně v Tchaj-ťi musíte najít moudrého učitele, který má vysoký morální a etický standard, je technicky schopný, zná teorii a ví, jak učit. Moudrý učitel vede studenty na správnou cestu a stejně tak zabraňuje, aby z ní uhnuli, a tak dosahuje dvojnásobného efektu s polovinou práce. Bez moudrého učitele nikdy nedosáhnete do chrámu Tchaj-ťi, jakmile zamíříte špatným směrem. 

Vrozený talent je pro vysokou úroveň úspěchu v Tchaj-ťi klíčovým faktorem. Zejména pro ty, kteří chtějí být s Tchaj-ťi plně propojeni. Musí mít vrozený dar, skvělé deduktivní uvažování a schopnost učit se, rychlou mysl, stejně jako schopnost rozšířit své chápání. Kromě vedení moudrým učitelem musí být ale jemnost Tchaj-ťi vyzkoušena a prožita na vlastní kůži. To se můžete naučit pouze intuitivně, ne proto, že by se učitel držel zpátky, ale protože je to skutečně nepopsatelné.

 

Nic není absolutní, faktory se mění a ovlivňují navzájem, jeden silný prvek může zlepšit jiné.

 

Jen ti, kdo mají vrozený talent s velkou schopností porozumění, mohou skutečně pochopit pravou podstatu Tchaj-ťi a dostat se na vyšší úroveň. Pro ostatní, i přes moudrého učitele a vlastní píli, bude velmi těžké pochopit pravou podstatu, a stále dosáhnou pouze omezených úspěchů. Je to stejné jako při akademickém studiu – lidé mají stejné učitele a vyvíjí podobné úsilí, ale výsledek bývá zcela odlišný. Rozdíl je ve vrozeném talentu.

Píle je rozhodujícím faktorem pro cvičení Tchaj-ťi. Chcete-li být úspěšný, musíte přes vrozený talent a výuku moudrého učitele pilně cvičit. Jak zmiňuje učení předků: „Jen pochopení a znalost správných metod nestačí. Musíte cvičit dennodenně, s neúnavnou pílí. Pokračovat na cestě kupředu, bez zastavení, den za dnem. To je jediný způsob, jak může člověk nakonec dosáhnout cíle.“

Nečekejte zázraky a žádné zkratky. Jediná cesta k vysoké úrovni Tchaj-ťi je neúnavná píle. Kung-fu se získává praxí a pouze neúnavné opakované cvičení zajistí skutečné kung-fu těla. Pod vedením moudrého učitele a na základě pravidel a požadavků je třeba vytrvale usilovat, aby se hromadilo a pěstovalo vnitřní kung-fu a prostřednictvím kvantitativní změny student dosáhl i kvalitativní změny.

Skutečné porozumění je postaveno na tvrdé práci. Osvícení nastává po dlouhém procesu akumulace. Okamžité osvícení ohledně jemnosti Tchaj-ťi vychází z vytrvalé píle. Jestliže člověk spoléhá jen na důvtip a chytrost a pohrdá tvrdou prací, nikdy nemůže pochopit skutečnou podstatu Tchaj-ťi a vždy bude jen v úžasu stát před chrámem Tchaj-ťi.

Samozřejmě, nic není absolutní. Co jsem zmínil, není vytesáno do kamene. Tyto faktory se mění a ovlivňují navzájem. Jeden silný prvek může zlepšit jiné prvky. Například správné pochopení povahy Tchaj-ťi, pomáhá vytvořit správný způsob myšlení. Někteří lidé mohou postrádat vrozený talent, ale tvrdá práce může talent doplnit. Vytrvalá neúnavná píle kráčí po dlouhé cestě se snahou o pravou podstatu Tchaj-ťi. Doufám, že tento článek přinese určité vyjasnění v myslích některých nadšenců ohledně cvičení Tchaj-ťi.