Platební a storno podmínky Taiji Akademie
platné od 1.1.2019

Platba kurzovného/semináře/soukromých lekcí 
Kurzovné musí být uhrazeno vždy PŘED ZAČÁTKEM KURZU (semináře) nebo před vypršením Vašeho aktuálního předplatného (týká se zejména plateb převodem). Kurzovné ve výši 2.750 Kč/3 měsíce, seminář pořádaný Taiji Akademií a soukromé lekce lze uhradit:  
-v hotovosti na recepci Taiji Akademie, kde Vám bude následně vystavena průkazka s Vaším jménem 
– platební kartou na recepci Taiji Akademie  
– převodem na náš účet: Fio banka, č.ú.: 2400465623/2010, pod Vaším jménem, var. symbol číslo z Vaší průkazky nebo telefonní číslo. 
Průkazka vám bude vystavena, příp. prodloužena na recepci Taiji Akademie.

Prodloužení platnosti kurzovného 
Kurzovné na další období musí být uhrazeno vždy před uplynutím doby platnosti předchozího (týká se zejména plateb převodem).

Zrušení účasti na kurzu/semináři před začátkem kurzu/semináře
Účastník kurzu/semináře může zrušit svou účast na kurzu/semináři písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu/semináře, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: 
storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 
30 až 15 dní před zahájením kurzu 25 %, 
14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, 
méně než 7 dní před zahájením kurzu 100 %. 
Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení kurzovného (poštou, e-mailem). 
Storno dále neplatíte v případě, že: 
– sami určíte jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést 
– převedete kurzovné na jiný, Vámi vybraný kurz/seminář (do období max. 6 měsíců) 
– ke zrušení účasti na kurzu/semináři dojde z vážných zdravotních důvodů (požadujeme doložit lékařské potvrzení) 
Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci Taiji Akademie. 
V případě zrušení kurzu ze strany Taiji Akademie má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky kurzovného.

Platby záloh
V případě, že Taiji Akademie vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením kurzu/semináře, jde vždy o zálohu nevratnou. Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: 
– ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením akce 
– účastník za sebe sám najde jinou osobu, která se akce zúčastní a na kterou je možno zálohu převést 
– ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (doložené lékařským potvrzením) 
– dojde ke zrušení kurzu (semináře) ze strany Taiji Akademie 
Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci Taiji Akademie. 
Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Taiji Akademií.

Vyplněním přihlášky uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jedná se o sportovní aktivitu. Doporučujeme vám sjednat si úrazové pojištění.