Home Tchaj-ťi Princip otevření a uzavření

Princip otevření a uzavření

0
Princip otevření a uzavření
Mistr Zhu Tiancai

 

Princip otevření (kchaj) a uzavření (cher) je součástí základních dovedností Čchen Tchaj-ťi čchüan. Je obsažen v každém pohybu. Měli bychom vědět, kde a jak se v daném pohybu mění otevření v uzavření a naopak. Chen Xin (Čchen Sin) ve svých záznamech zdůrazňoval pochopení tohoto principu. Například v knize „Čchen styl Tchaj-ťi čchüan s ilustracemi a teorií“ říká:

 

„Otevření a uzavření, prázdnota a plnost, to jsou principy boje.“

 

Pohyb otevření může být popsán s použitím principu navíjení hedvábného vlákna: vnitřní energie je směrována myslí z tan-tchienu do Jolana - navíjenínejzazších částí končetin. Pohyb uzavření je pak ten, při kterém je vnitřní energie vedena do tan-tchienu. Uzavření má charakter jin, otevření jang.

Stejně jako filozofická představa jin a jang spočívá ve střídání, tak i pohyby otevření a uzavření volně přechází jeden v druhý. Obecně řečeno v pohybu je ukryto otevření, v klidu uzavření. Napínání je viděno jako otevření, stažení jako uzavření. Uvolnění energie je otevření, shromažďování energie je uzavření. Rukopis Wanga Zhongyue (Wang Čung-jü) uvádí:

 

„Tchaj-ťi vychází z wu-ťi, které je zdrojem pohybu a klidu, matkou jin a jang. V pohybu je podstata otevírání, v klidu podstata uzavírání.“

 

Principy otevření a uzavření představují dvě myšlenky, které nemohou být odděleny. Klasikové Tchaj-ťi praví, že součástí uzavření je otevření a v otevření je obsaženo i uzavření. V každém postoji a pohybu je princip otevření a uzavření obsažen. Když je vrchol pozice otevřený, spodek musí být uzavřený – jako jin a jang, jeden nemůže existovat bez druhého.

Například v pozici Bílá labuť rozevírá svá křídla je vrchol pozice charakteristický otevřením, spodek pak uzavřením, vně otevřený, vnitřně mistr - otevíráníuzavřený. Jednoduchý bič (tan pien) je pozice, která se na první pohled zdá být úplně otevřená, s rukama široce roztaženýma a nohama daleko od sebe.

Bližší zkoumání ale prozradí, že pozice je otevřená z pohledu zleva doprava, avšak uzavřená z pohledu shora dolů. Kombinací otevření končetin a silného uzavření energie směrem ke středu je cvičící připraven reagovat v libovolném z těchto čtyřech směrů.

Tchaj-ťi přizpůsobením principů kruhovitosti pohybu umožní cvičenci projevit charakteristiku otevření a uzavření současně v každém pohybu. Pozornost při cvičení otevírání a uzavírání však musí být věnována spíše vnitřní práci než demonstraci vnějších projevů. Z pohledu praktického využití umožní kruhovitý pohyb (jako reakce na protivníkovu akci) přechod mezi uzavřením a otevřením podle potřeby a bez prozrazení vlastního záměru.

 

OTEVÍRÁME PRO VÁS NOVÉ ÚVODNÍ KURZY TCHAJ-ŤI.