Home Osobnosti Wu Tunan: dlouhý život s Tchaj-ťi čchüan – 1. díl

Wu Tunan: dlouhý život s Tchaj-ťi čchüan – 1. díl

0
Wu Tunan: dlouhý život s Tchaj-ťi čchüan – 1. díl

V čínském tisku vyšel v prosinci 1981 článek nazvaný „Dlouhý život s Tchaj-ťi čchüan„. Byl to rozhovor Zeng Weiqiho (Ceng Wej-čchi) s 98letým mistrem čínského kung-fu Wu Tunanem (Wu Tchu-nan). Celá reportáž začínala slovy: Ve svých 98 letech má Mistr Wu Tunan stále výborný zrak i sluch, jeho řeč je pohotová a přesná. Jeho vysoká postava s rovnými zády a pevná, klidná chůze působí dojmem, že jde o mnohem mladšího člověka. Lékaři shledali, že má zdravé srdce atleta, jeho krevní tlak je normální, dokáže ujít více než deset mil a jednou týdně vystoupá na vrchol hory Badachu. Cvičení Tchaj-ťi čchüan praktikuje již téměř 90 let.

 

Zeng:
Faktorů, které prospívají zdraví a ovlivňují dlouhověkost, je celá řada. Proč považujete svou výbornou kondici pouze za důsledek cvičení Tchaj-ťi čchüan? Každé ráno cvičí v pekingském parku Tchaj-ťi desetitisíce lidí a jejich počet stále narůstá. Ale většina z nich nedocílí, ve srovnání s vámi, tak vynikajících výsledků. Znamená to, že necvičí Tchaj-ťi správným způsobem?

 

Wu:
Faktorů, které mají vliv na zdraví a věk, ať už příznivých nebo nepříznivých, je skutečně mnoho. Řada z nich, například dědičnost, prostředí, životní a pracovní podmínky, nás ovlivňuje mnohem zásadněji než Tchaj-ťi. Tyto okolnosti nemůžeme předurčit a jen obtížně se dají měnit. Nicméně právě cvičením Tchaj-ťi lze jejich špatné účinky zmenšit a dobré rozvinout.

Já sám jsem býval jako dítě velmi slaboučký. Měl jsem nemocná játra, plíce a slezinu. Když mi bylo devět, začal jsem se věnovat Tchaj-ťi čchüan. Po osmi letech tvrdého tréninku pod vedením Wu Jianquana (Wu Ťien-čchüan) a dalších čtyřech letech výcviku s Mistrem Yang Shaohou (Jang Šao-chou), jsem svou slabost postupně překonal.

Se zdravím jsem na tom byl hůře, než je obvyklé. A pokud jde o podmínky, zažil jsem si velmi těžké chvíle. Ale za všech okolností jsem vytrvale a správně cvičil Tchaj-ťi čchüan.

 

Tchaj-ťi čchüanZeng:
Takže nestačí pouze procvičovat Tchaj-ťi čchüan, ale musí se cvičit vytrvale a správně, pokud chceme dosáhnout odpovídajících výsledků. Je to tak?

Wu:
Ovšem. Ale když mluvím o vytrvalosti, mluvím o vytrvalosti celoživotní. A za správné považuji přesné dodržování všech základních principů tradičního Tchaj-ťi.

 


Zeng:

Tak vysoké nároky je velmi těžké splnit.

Wu:
Ano i ne. Je to velmi složité, pokud je náš přístup skeptický a vlažný. Takoví lidé se obvykle vzdávají poté, co zmeškali několik lekcí výuky, nebo když zjistili, že jejich pohyby jsou i po několikaměsíčním cvičení stále nemotorné. Ale ti, kdo pochopí, že úspěchu lze dosáhnout a berou své směřování vážně, ti mu věnují veškeré potřebné úsilí i čas. Pozorně sledují svého učitele a řídí se jeho pokyny a citlivě korigují drobné odchylky ve svých pohybech.

Obecně vzato, cvičíte-li takovýmto způsobem zhruba rok, pohyby začnou být mnohem ladnější, plynulejší a zdraví se viditelně zlepší. Hodina každodenního tréninku začne přinášet radost, uvolnění a pocit úspěchu. Vytrvat přestane být obtížné. Začnete se soustředit na to, jak dosáhnout co největšího pokroku ve vašem cvičení s ohledem na věk, tělesnou kondici a časové možnosti. Důležité je nalézt vhodného učitele a partnery pro vaši výuku.

 

Zeng:
Jak byste vysvětlil a zhodnotil základní principy tradičního Tchaj-ťi čchüan z vědeckého hlediska? Na co se má člověk v Tchaj-ťi čchüan soustředit především, aby dosáhl co nejlepšího výsledku?

Wu:
Nejsem pochopitelně připraven poskytnout vám kompletní výklad, ale pokusím se zdůraznit to nejdůležitější. Jednou z hlavních zásad psychologie je tvrzení, že dobře fungující nervový systém, ovládaný mozkovou kůrou, je nezbytným předpokladem správného fungování ostatních tělesných systémů. Srovnejte to se základním principem umění Tchaj-ťi čchüan, že totiž toto umění spočívá především v mozku, nikoli ve svalech, že člověk musí rozvíjet jemnou řídící sílu mysli a udržovat ji neustále v klidném rozpoložení, nedat se vyrušovat okolním světem.

 

Jedno z pravidel Tchaj-ťi čchüan říká: „Vrchní v souladu se spodním; vnitřní v jednotě s vnějším.“

 

Tchaj-ťi čchüanTento rozvoj se uskutečňuje nejen zlepšováním koordinace pohybů rukou, očí, nohou a trupu, ale také harmonií vnějších pohybů s myšlenkovými pochody, dechem a proudem energie čchi. Jak říká jedno z pravidel Tchaj-ťi čchüan: „Vrchní v souladu se spodním; vnitřní v jednotě s vnějším.“ Procvičovat, nebo pokoušet se o tuto vyspělou koordinaci 30–60 minut denně je blahodárné pro nervový systém, a tím i pro celé tělo.

 

Zeng:
Objevila se v poslední době nějaká nová zjištění související s řídící silou mysli?

Wu:
Nedávné objevy v psychologii a příbuzných vědách ještě zřetelněji prokázaly, že naše mysl může ovládat nejen příčně pruhované svalstvo, ale (po krátkém tréninku a pomocí techniky zvané bio-feedback, čili biologická zpětná vazba) i některé vnitřní činnosti, a to soustředěním pozornosti na určité části těla. Stejný jev byl zaznamenán a využíván mistry Tchaj-ťi čchüan již před mnoha sty lety v Číně.

 

Bylo prokázáno, že je možné zvýšit tělesnou teplotu v konečcích prstů soustředěním mysli. Platí, že mysl řídí čchi a čchi proudí tělem.

 

Na Západě byl nedávno proveden úspěšný pokus se snižováním a zvyšováním tělesné teploty v konečcích prstů, které spočívá v rozšiřování a zužování krevních vlásečnic vyvolané soustředěním mysli. Tím by se dalo vysvětlit ono slabé pnutí a vlnění v konečcích prstů nebo uprostřed dlaní, které často pociťují studenti Tchaj-ťi, když na tato místa soustředí svou mysl. Někdy může člověk cítit i teplo proudící při určitých pohybech některými částmi těla, což je velmi pravděpodobně způsobeno rozšířením větších cév a zvýšeným oběhem krve.

Podle tradičního Tchaj-ťi čchüan se toto „něco“ proudící uvnitř těla nazývá „čchi“. A podle klasické čínské medicíny je čchi člověku vrozené, neviditelné, ale pro život nezbytné. Volné proudění energie čchi uvolňuje cestu krevní cirkulaci, i když čchi má svou vlastní síť hlavních a vedlejších drah, kolem nichž jsou rozesety akupunkturní body.

Přestože úplné porozumění energii čchi je předmětem dalšího výzkumu, procvičování Tchaj-ťi způsobem, při němž „mysl řídí čchi a čchi proudí tělem“ posílí vaše zdraví a povede k dlouhověkosti. Můžete docílit jistých výsledků, i když nebudete cvičit touto metodou, ale v podstatě stejných jako byste tento čas věnovali turistice, nebo jednoduchému tělocviku.

 

Pokračování ve 2. díle

 

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=0QRj4aqLsu8′ format=’4-3′ width=’16‘ height=’9′ av_uid=’av-axad9′]