Home Tchaj-ťi Ohlédnutí za semináři s Mistrem Zhu: Sestava Lao-ťia ji-lu (74 forem)

Ohlédnutí za semináři s Mistrem Zhu: Sestava Lao-ťia ji-lu (74 forem)

0
Ohlédnutí za semináři s Mistrem Zhu: Sestava Lao-ťia ji-lu (74 forem)
Teorie s Mistrem Zhu Tiancai

Druhý víkend s Mistrem Zhu Tiancaiem [Ču Tchiencajem] jsme zahájili sobotním seminářem sestavy Lao-ťia ji-lu. Sešlo se opravdu hodně zájemců – vždyť sestava Lao-ťia ji-lu je základem celého Chen Taiji [Čchen Tchaj-ťi] a cestou k získání skutečného kung-fu. Proto se jí v Chenjiagou [Čchen-ťia-kou] vždy věnovala velká pozornost a sám Mistr Zhu ji studoval mnoho let. Zdokonalování forem sestavy přichází s opakovaným, přesným a pomalým prováděním. Při takovém způsobu cvičení může jedna sestava trvat i 30 minut.

74forem03Na úvod nám Mistr připomněl některá důležitá pravidla, na která bychom při cvičení neměli zapomínat. Pravidlo otevírání a zavírání: princip otevírání a zavírání vyplňuje celou sestavu, každé otevření vždy plynule přechází v zavření a obráceně. Není pohyb, který by nebyl zároveň otevřením nebo zavřením.

Důležité jsou také 3 vnitřní a 3 vnější soulady. Vnější soulady se týkají nastavení kloubů a částí těla. Znamená to, že musí být ve vzájemném souladu ramena a kyčle, lokty a kolena a také ruce a chodidla. Vnitřní soulady zahrnují: soulad mysli a srdce (soulad záměru a vůle), soulad dechu a Qi a konečně soulad šlach a kostí.

Po úvodním slovu Mistra následovalo cvičení s mladým mistrem Zhu Xianghuou [Ču Siang-chuou]. Xianghua kladl hlavní důraz na práci nohou, střídání otevírání a zavírání a dech. 74forem10Sestava se probírala po jednotlivých částech a bylo zajímavé pozorovat mladého mistra, jak cvičí uvolněně, ale zároveň jsou jeho postoje velmi pevné a jisté. O provedení fajinů [fa-ťinů] v jeho podání se může běžnému cvičenci Tchaj-ťi v Čechách jen zdát.

Mistr nám také připomněl, že sestavu Lao-ťia ji-lu můžeme v podstatě rozdělit na tři části. První část do 28. formy (Poplácání koně) je celkem jednoduchá na zacvičení, ale obtížná na pochopení. Druhá část do 53. formy (Balancování na noze a poklesnutí dolů) je jednoduchá na pochopení, ale obtížná na zacvičení. Ve třetí části sestavy je obtížné obojí. U složitějších forem je nutné se ještě více zaměřit na základní dovednosti, tj. správné zasednutí a dostatečné přenášení váhy na příslušnou nohu.

 

Při studiu Tchaj-ťi postupně procházíme sedmi stupni pokročilosti.

 

Na závěr mluvil Mistr o sedmi stupních cvičení Tchaj-ťi. Jsou to:

  1. Seznámení se s formou (jednotlivé pohyby formy)
  2. Zpřesnění pohybů a zabudování navíjení (spojení formy navíjením)
  3. Pomalé opakované cvičení celé sestavy (opravení jednotlivých kroků formy)
  4. Zpřesnění tvaru formy (tzv. „hnětení“, drobnější opravy, stání v pozicích a zabudování principu otevírání a zavírání)
  5. Upevnění a udržení tvaru formy (opakované cvičení celé sestavy a zabudování dynamiky)
  6. „Rozebrání“ sestavy (aplikace, fajiny, cvičení různou rychlostí)
  7. Opětovné složení celé sestavy (vědomé cvičení sestavy pro získání kung-fu)

74forem02Celý seminář byl díky oběma mistrům skvělý. Získali jsme cenné informace a rady pro další cvičení. Pro mě osobně bylo důležité hlavně připomenutí, že mysl musí být při cvičení neustále přítomna.

Je bezpodmínečně nutné se soustředit na každý momentální pohyb a nepřemýšlet o předchozím či následujícím pohybu či formě, o plynutí myšlenek mimo cvičení ani nemluvě. Jedině tak lze sledovat každý detail. Takže vzhůru do dalšího cvičení, které přináší radost a zároveň klid do duše.

Věra Palacká